Notifications

MEB’in 2020 yılında uygulamaya koymayı planladığı yeni eğitim modeli hakkında  

  RSS

Mehmet Enes YALÇIN
(@admin)
Admin
Katılım : 4 sene önce
Gönderiler: 11
20/05/2019 9:18 pm  

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Der.) psikolojik danışmanların birlik, beraberlik ve mesleki dayanışmasını sağlamak, alan mensuplarının haklarını korumak ve savunmak, psikolojik danışmanlık mesleğinin geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel çalışmalar yapmak, buna yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve eğitimler vermek, eğitimlerin akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapmak, psikolojik danışmanların bilimsel, mesleki, kültürel ve toplumsal yönlerden gelişmelerine yardımcı olmak vb. amaçlarla kurulmuş bir dernektir.

Derneğimiz yaklaşık 17 bin üyesi, 24 ilde şubesi ve 81 ilde örgütlenmesiyle 30 yıllık birikime sahiptir. Biz, üniversitelerimizdeki yaklaşık 700 öğretim elemanlarımız, MEB’de görev yapan yaklaşık 34 bin, tüm diğer kurum ve kuruluşlarda çalışan binlerce saha çalışanlarımız, 17 bin öğrencimizle ve yaklaşık 15 bin istihdam bekleyen meslektaşlarımızla büyük bir aileyiz.

MEB’in 2020 yılında uygulamaya koymayı planladığı yeni eğitim modelinde çağdaş eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olan PDR alanıyla ilgili bazı düzenlemeler de söz konusudur.

MEB’in bu düzenlemeleri katılımcı bir anlayışla ve tüm paydaşların işbirliği ile gerçekleştirdiklerini söylemesine karşın, sürecin böyle işlemediğine şahit oluyoruz. Nitel ve nicel yapısıyla Türkiye’nin en örgütlü, en güçlü ve en çok işbirliğine açık sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk PDR Derneği olarak ülkemizin geleceği için kendi alanımızla ilgili katkı sağlamak istiyoruz ve hazırız.

Türkiye’de 1970-71 öğretim yılından itibaren okul psikolojik danışmanlarımız okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencilerimizin kariyer, eğitsel, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak için profesyonel hizmet sunmaktadırlar. Hizmetlerin etkin bir biçimde sunulmasına engel olan yapısal ve mevzuat eksiklikleri giderildiği takdirde okul psikolojik danışmanları MEB’in açıkladığı yeni sistemin en önemli uygulayıcıları olacaktır. Bu bağlamda koçluk, mentörlük gibi PDR’den rol çalmaya yönelik arayışlar sisteme yenilik değil zarar getirecektir.

Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN
Genel Başkan


Alıntı
Share: