Notifications

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ (SHUDER) HAKKINDA KISA BİLGİ  

  RSS

Mehmet Enes YALÇIN
(@admin)
Admin
Katılım : 4 sene önce
Gönderiler: 11
25/05/2019 11:00 pm  

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, üniversitelerin sosyal hizmet lisans bölümü mezunu olan Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacıların üye olabildikleri bir meslek kuruluşudur. Ülkemizde profesyonel anlamda sosyal hizmet eğitimi 1961 yılında başlamış olup 1965 yılından sonra mezunlar sosyal hizmet uzmanı ve sosyal çalışmacı kadro ve unvanıyla farklı alanlarda görev yapmaya başlamıştır. Sosyal hizmet mensuplarının mesleki örgütlenme süreci de daha 1962 yılında öğrenim döneminde başlamış, süreç içerisinde farklı aşamalardan geçen örgütsel sürekliliğin devamı olarak, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 1988 yılında Ankara’da kurulmuştur.

2200 üyeye sahip olan Dernek, Ankara İlinde bulunan Genel Merkezi ve ülkemizin tüm bölgelerine yayılmış olan 22 Şubesi ile ülke genelinde hizmet vermektedir.

Dernek, Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin(IFSW) Dünya ve Avrupa ağının etkin bir üyesidir. Bu çerçevede ülkemizi temsil etmekte, organizasyonlar düzenlemekte ve uluslararası alanda düzenlenen organizasyonlarda görev almakta, toplantılarda ülkemizi temsilen katılım sağlamaktadır. Avrupa Ağı Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olup halen Avrupa Ağı İnsan Hakları Komisyonu Başkan yardımcısıdır.

Derneğin amacı, sosyal hizmet uzmanları ve toplum arasında dayanışmayı sağlamak, sosyal hizmet mesleğinin tanıtılması ve gelişmesine katkıda bulunmak, mesleğin etkililiğinin arttırılması için çalışmalar yapmak, sosyal hizmet uzmanlarının rol ve işlevlerini çağdaş sosyal hizmet anlayışına uygun olarak yerine getirmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmet ile ilgili konu ve alanlarda bilimsel araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak, sosyal hizmet uzmanlarının haklarını korumak ve haklarının gelişmesini sağlamak, sosyal hizmet uzmanları arasında birlik, dayanışma, mesleki disiplini ve ahlakını korumaktır.

Sosyal Hizmet Uzmanları/Sosyal Çalışmacılar başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Üniversiteler, Belediyeler, Emniyet Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu vb. kurumlarda aile, toplum, çocuk, kadın, engelli, yaşlı, afetzedeler, sosyal yardım vb. konularda hizmet sunan kuruluşlarda yönetici ve meslek personeli olarak görev yapmaktadırlar. SHUDER ise amaçları doğrultusunda üyeleri, müracaatçıları ve toplum yararı için sosyal hizmet alanlarında (aile, toplum, çocuk, kadın, engelli, yaşlı, mülteci, sığınmacı, afetler, sosyal yardım, sosyal politika, sağlık, adalet vb.) ulusal ve yerel bazda gerek üyeleri gerekse kurumsal düzeyde faaliyetler yürütmektedir.

Derneğin genel merkez ve şubelerince düzenlenen uluslararası, ulusal ve yerel pek çok kongre, konferans, sempozyum, panel, çalıştay, eğitim vb. organizasyon bulunmaktadır. 2013 yılında SHUDER tarafından uluslararası III. ENSACT Konferansı “Avrupa’da sosyal eylem: katılımcı politikalar ve uygulamalar” ana temasıyla 16-19 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 2019 IFSW Kongresi’nin de Türkiye’de yapılması için Dernek tarafından müracaatta bulunulmuştur. Sosyal Hizmet Sempozyumu da 1995 yılından bu yana her yıl düzenli olarak SHUDER ile üniversitelerin işbirliği halinde yapılmaktadır. Sosyal Hizmet Kongresi ise 5 yılda bir SHUDER tarafından yapılmakta olup 8.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresinin sekizincisi bu yıl “Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler” ana teması ile 16-17 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

SHUDER ayrıca sosyal hizmet ve ilgili alanlarda başka kurumlarca düzenlenen çalışmalara da katkı vermekte ve katılım sağlamaktadır. Derneğin sosyal hizmet ve çeşitli alanlarda yayınlamış olduğu 25 yayını bulunmakta olup pekçok proje uygulamasını bizzat veya paydaşlarla işbirliğinde gerçekleştirmiş, bir kısmını da hala yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için: http://www.shudernegi.org


Alıntı
Share: